Novinky a aktuality

Aktuální události ze života firmy

1. července 2019 Změna adresy pobočky v Kolíně

K 1. 7. 2019 měníme adresu pobočky v Kolíně. Podařilo se nám najít velmi klidné a velmi příjemné prostory jen pár metrů od obchodního centra Futurum. Rádi tam přivítáme naše zákazníky.

12. června 2019

Abychom mohli pružněji reagovat na poptávky a zpracovávat cenové nabídky rychleji, rozhodli jsme se posílit naše rozpočtové kapacity. Chystáme jak rozšíření našich vlastních rozpočtových kapacit, stejně jako jsme navázali spolupráci s externími rozpočtáři. Přešli jsme na rozpočtování dle metodiky URS, ovšem ve struktuře dle na sebe navazujících etap realizace, která je pro naše zákazníky mnohem srozumitelnější. Do pozice vedoucího rozpočtáře jsme jmenovali našeho člena týmu Mirka Šímu.

24. května 2019 Posílení týmu

V posledních dnech proběhly dílčí změny v obsazení našeho týmu. Mezi ty nejvýznamnější patří získání sympatického stavbyvedoucího Martina Švajdu pro zakázky především v Praze a okolí. Své zkušenosti získával na stavbách nejenom u nás, ale i v několika zemích v Evropě a USA. Věříme, že náš tým významně posílí a taky obohatí o nové přístupy a zlepšení našich služeb.

16. ledna 2019 Reálný časový plán staveb

Pro letošní rok jsme si pro naše zákazníky připravili novinku v informovanosti o reálném časovém plánu staveb. Ve svých sdílených složkách, do kterých mají naši zákazníci přístup ihned po podepsání smlouvy o dílo, nově najdou reálný časový plán průběhu stavby podle jejich jednotlivých etap. Tento plán se aktualizuje podle skutečného průběhu stavby každé dva týdny

7. ledna 2019 Malé ohlédnutím za rokem 2018 a výhledy do roku 2019

Uplynulý rok byl pro naši společnost zlomový, a to především z následujících důvodů:

  • nastartovali jsme ve firmě růst společnosti a rozšířili regionální působnost, otevřeli novou pobočku v Kolíně,
  • rozšířili jsme tým odborníků, s velkou pečlivostí jsme se věnovali jejich zaškolení a osobnímu rozvoji,
  • ověřili jsme si nové řídící standardy a postupy a uplatnili je do naší praxe,
  • jako každá firma v oboru i my jsme se museli potýkat s nedostatkem řemeslných kapacit a delšími dodavatelskými lhůtami.

Musíme si přiznat, že zvláště s posledním problémem jsme měli starosti, strukturu a počet našich dodavatelů jsme museli rozšířit a u některých zakázek jsme se dostali i do skluzu. Nakonec jsme situaci ustáli, se stálými spolupracujícími řemeslnými firmami pracujeme dále a s dalšími novými jsme si spolupráci opakovaně vyzkoušeli tak, abychom pro další růst firmy měli jejich kapacity zajištěné.

Na rok 2019 máme připraven dobře zaškolený a rozšířený tým odborníků a naše služby jsme obohatili o celou řadu výběrových – zařizovacích subdodavatelů od oken, dveří a podlah až po kuchyně nebo chytré domácnosti, které můžeme nabízet našim zákazníkům za velmi výhodných podmínek. Do tohoto roku nastupujeme opět dobře naladěni, s plným optimismem a v plné síle nabízet našim zákazníkům individuální přístup, jistotu a solidnost především v Ústeckém a Středočeském kraji včetně Prahy a jeho okolí. I nadále jsme připraveni nést svou kůži na trh, nadále garantovat termín, cenu, kvalitu a žádné vícepráce a za naše případné nedostatky si nést plnou odpovědnost.

3. září 2018 Posílení našeho týmu

V poslední době se nám podařilo významně posílit náš rostoucí tým odborníků. Na pozici projektanta na pobočku v Kolíně se připravuje Ing. Michaela Fördöšová. Na pozici stavbyvedoucího, rovněž do Kolína, nastupuje Jakub Štěpán. A nakonec změna nejvýznamnější. Na pozici manažera stavební výroby, který bude řídit jak stavbyvedoucí, koordinátory zásobování, ale i projektanty, nastupuje zkušený odborník s autorizací Ing. Ondřej Hampejs. Věříme, že nám tito odborníci pomohou k celé řadě dalších dobrých referencí.

27. srpna 2018 Zavedení dotazníku spokojenosti

Každá naše zakázka stavby domu nebo rekonstrukce je rozdělena celkem do 12 realizačních etap. V letošním roce jsme si vyzkoušeli zasílat našim zákazníkům po dokončení každé takové etapy dotazník spokojenosti. Zákazník má pak možnost v několika vteřinách ohodnotit:

  • časový průběh stavby
  • kvalitu provedených prací
  • pořádek na staveništi
  • spolupráci se stavbyvedoucím
  • obsah informací ve sdílených složkách

Těchto informací od zákazníků si velmi ceníme. Získáváme tím zpětnou vazbu, pracujeme s ní a jsme schopni včas reagovat na případné nedostatky a řešit je již od začátku v průběhu výstavby.

19. července 2018 Další krok v rozvoji společnosti

Koncem loňského a v první polovině letošního roku se firma intenzivně věnovala nastavení nových standardů a řídících systémů ve stavební výrobě, které mají za úkol ještě více podpořit naši zásadu garantovat zákazníkům základní parametry - termín, kvalitu, cenu a žádné vícepráce. Nastavením podmínek spolupráce s našimi dodavateli jsme i nadále schopni tyto garance dodržovat i v současných podmínkách, kdy prudce a nebývale rostou ceny stavebního materiálu. Současně probíhá zaškolování jak stávajících, tak i nových členů týmu. Letos počítáme s rozšířením firmy o několik pečlivě vybraných a dobře zaškolených zaměstnanců a rozšíření spolupráce o další externí spolupracovníky. Budeme tak schopni už letos realizovat více než zdvojnásobení stavební výroby a nastavení dalšího růstu pro příští rok. Velmi nám k tomu pomohlo otevření pobočky v Kolíně, ze které zajišťujeme stavby ve Středočeském kraji a v Praze.

21. června 2018 Změna ve vlastnické struktuře společnosti

21. června 2018 byla po vzájemné dohodě realizována další změna ve vlastnické struktuře společnosti. Společník David Ryč převedl svůj obchodní podíl na společníka Josefa Trčku. Novým jednatelem namísto Davida Ryče se stal Luděk Růžička. David Ryč zůstává nadále ve společnosti ve funkci technického manažera. Ve strategii se tímto nic nemění, tým posiluje o další nové odborníky a firma směřuje ke svému cíli stát se lídrem individuální výstavby zděných rodinných domů.

Vytvořil a spravuje: Stanislav Ospalý.