Technologie

Technologie
které vám můžeme nabídnout

Založení domu

Provádíme plošné, bodové i liniové zakládání v běžných základových podmínkách, v případě potřeby protiradonového opatření zhotovíme systém pro odvětrání prostoru pod základovou deskou.

Svislé nosné konstrukce

Běžně zdíme z keramických, pórobetonových i vápenopískových cihelných bloků a tvárnic, dokážeme zrealizovat i stavbu ze ztraceného bednění ze štěpkocementových či polystyrenových tvárnic, prolévaných betonem. Poradíme si i s doplňujícími svislými konstrukcemi z oceli či železobetonu.

Stropní a střešní nosné konstrukce

Provádíme jak systémové skládané stropní a střešní desky z keramobetonových nosníků s cihelnými vložkami, tak i z železobetonových nosníků s pórobetonovými vložkami. Poradíme si i se stropy z panelů či monolitického železobetonu.

Střechy

Zhotovíme šikmé střechy s taškovou či lehkou krytinou z betonu, keramiky, plechu či asfaltových šindelů. Ploché střechy pokrýváme asfaltovými pásy či mPVC fólií, provádíme i střechy vegetační, zelené. Zvládneme osadit střešní okna, světlíky či světlovody.

Okna a dveře, stínění

Zajistíme Vám dodávku oken a dveří plastových, dřevěných, hliníkových i dřevohliníkových, včetně vnějšího stínění žaluziemi či roletami.

Zateplení

Provedeme zateplení všech obvodových konstrukcí domu – exteriérové zateplení základové desky, zateplení podlahy, kontaktní či provětrávané zateplení fasády. Máme zkušenost s nadkrokevními i vnitřními zateplovacími systémy šikmých střech a zároveň jedno i dvouplášťovým zateplením střech plochých.

Vnitřní a vnější povrchy

Máme zkušenosti s nejrůznějšími vnitřními i vnějšími úpravami povrchů. V interiéru provádíme omítky sádrové i štukové, sádrokartonové podhledy, keramické i kamenné obklady, dlažby, vinylové, dřevěné či laminátové podlahové krytiny, epoxidové stěrky, či koberce. Vnější povrchy opatříme fasádními strukturními omítkami, sokl dekorativní mozaikou omítkou či obkladem, podbití střechy buď dřevěným podbitím palubkami, nebo obkladem z cementotřískových desek, opatřeným fasádní omítkou.

Vnitřní rozvody, vytápění a chlazení

Realizujeme silnoproudé i slaboproudé elektrorozvody včetně inteligentního ovládání domu, rozvody kanalizace, vody, vytápění a vzduchotechniky, ale také centrálního vysavače či shozy na prádlo. Máme zkušenosti s nejrůznějšími systémy vytápění a chlazení – vytápění provádíme buď podlahové teplovodní, podlahové elektrické, pomocí radiátorů či různé kombinace. Zdroje tepla pak dodáváme od plynových či elektrických kotlů, přes tepelná čerpadla až po systémy s řízeným větráním, zajišťujícím jak ohřev, tak ochlazování interiéru. Realizujeme také doplňkové zdroje tepla – krbová kamna a obezděné krbové vložky včetně zděných či nerezových kouřovodů.

Okolí domu, přípojky

Můžeme Vám nabídnout také realizaci dalších doplňkových staveb kolem domu, jako jsou garáže, zahradní domy, altány a pergoly, ale také například příjezdové cesty, zpevněné plochy, oplocení a podobně. Dokážeme zajistit také provedení přípojek médií – obvykle silnoproudé elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Máme zkušenosti také s realizací domovních čistíren odpadních vod, nádrží pro retenci dešťové vody a souvisejících vsakovacích objektů.

Výběry

Ihned po zahájení realizace Vašeho domu zahajujeme proces výběrů, při kterém Vám pomůžeme vybrat veškeré volitelné parametry stavby a zajistíme tak optimalizaci mezi technickými možnostmi a limity, požadovaným designem a ekonomikou i harmonogramem výstavby. Mezi výběrové položky patří například okna a dveře včetně stínění, střešní krytina, úpravy povrchů a vybavení koupelen, kuchyně, podlahové krytiny, interiérové dveře, vnitřní rozvody, svítidla a další. Na veškeré tyto části stavby máme vyjednané podmínky s vícero profesionálními dodavateli, dokážeme Vám proto vždy najít řešení přesně na míru. Díky dlouhodobé spolupráci máme s těmito výběrovými subdodavateli sjednané nadstandardní podmínky z hlediska cen a garancí, které přenášíme na klienty.

Vytvořil a spravuje: Stanislav Ospalý.